Uw privacy bij LegalGuard

1. Wie verwerkt mijn gegevens?
LegalGuard is onderdeel van Achmea. LegalGuard geeft tegen vergoeding juridische hulp aan klanten. Achmea B.V. is voor alle onderdelen van Achmea verantwoordelijk voor een goede verwerking van uw persoonsgegevens.

2. Waarvoor gebruikt LegalGuard mijn gegevens?
LegalGuard gebruikt uw gegevens voor het geven van juridische hulp. Daaronder vallen de volgende activiteiten:

3. Van wie ontvangt LegalGuard mijn gegevens?
Als u al klant bent van Achmea, bijvoorbeeld omdat u daarmee een verzekering heeft gesloten, ontvangt LegalGuard uw contactgegevens van Achmea. U vindt daarover meer informatie in de privacyverklaring van Achmea. Alle informatie voor het geven van juridische hulp ontvangen we van u of vraagt LegalGuard met uw toestemming op bij andere partijen die daarover beschikken.

4. Welke gegevens verwerkt LegalGuard?
LegalGuard verwerkt in een rechtshulpdossier alle informatie die nodig is om u juridisch te helpen. Soms vragen wij u om gegevens die LegalGuard niet zelf van u nodig heeft, maar die andere partijen vereisen voordat ze hun medewerking verlenen. Bijvoorbeeld een kopie van een geldig identiteitsbewijs voor het opvragen van medische gegevens.

Afhankelijk van de zaak gaat het naast normale persoonsgegevens om bijzondere persoonsgegevens van vertrouwelijke of gevoelige aard. Hiertoe behoren ook medische en strafrechtelijke gegevens.

5. Welke cookies gebruikt LegalGuard?
LegalGuard gebruikt ook cookies. Met cookies meten wij bezoekersaantallen en verbeteren wij de werking van de website. Wij laten u geen advertenties zien en sturen u geen ongevraagde aanbiedingen of informatie.

6. Geeft LegalGuard mijn gegevens door aan anderen?
LegalGuard deelt in uw belang en met uw toestemming gegevens met anderen. Tijdens de behandeling van uw zaak overlegt uw jurist hierover met u en vraagt om uw toestemming.

 7. Deelt LegalGuard mijn gegevens met onderdelen van Achmea?
Het geven van juridische hulp is een vertrouwelijke zaak tussen u en LegalGuard. LegalGuard deelt geen inhoudelijke informatie binnen Achmea over de juridische hulp aan u. LegalGuard deelt deze informatie wel op uw verzoek. U moet ons daarvoor dan machtigen.

LegalGuard geeft juridische hulp aan u. Wij geven alleen algemene informatie over uw verzoek om juridische hulp aan Achmea, namelijk dat u een opdracht aan LegalGuard heeft gegeven en binnen welk rechtsgebied uw zaak valt.

8. Hoe lang bewaart LegalGuard mijn gegevens?
Wij bewaren uw gegevens zolang wij die nodig hebben. Of zolang verplicht is voor de wet. Daarna verwijderen wij uw gegevens.

Of wij maken uw gegevens anoniem. Wij verwijderen dan alle gegevens die naar u verwijzen. De gegevens kunnen niet meer aan u gekoppeld worden. De anonieme gegevens helpen ons bij het verbeteren van onze dienstverlening.

9. Zijn mijn gegevens veilig bij LegalGuard?
Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Onze website en IT-systemen zijn goed beveiligd. Wij nemen steeds maatregelen om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers krijgen duidelijke instructies hoe zij om moeten gaan met uw gegevens.

Met medische persoonsgegevens gaan we extra zorgvuldig om. De inzage is beperkt tot de medewerkers die direct bij uw zaak betrokken zijn:

10. Kan ik inzien welke gegevens LegalGuard over mij verwerkt?
U mag inzien welke persoonsgegevens LegalGuard van u gebruikt. Als u daarom vraagt sturen wij u deze gegevens toe.

11. Kan ik persoonsgegevens laten corrigeren of verwijderen?
Wij werken graag met juiste en actuele gegevens. Als de gegevens die wij van u gebruiken niet juist zijn kunt u ons verzoeken deze gegevens te corrigeren.

U mag ons ook vragen om uw gegevens te verwijderen. Het komt vaak voor dat wij uw gegevens niet kunnen verwijderen. Bijvoorbeeld omdat wij uw gegevens nog nodig hebben. Of om ons aan de wet te houden.

12. Hoe doe ik een verzoek om inzage?
Voor een lopende zaak waarin u op dit moment rechtshulp krijgt van een jurist van LegalGuard kunt om inzage of correctie vragen aan uw jurist.

Als u geen lopende zaak heeft of geen klant meer bent van Achmea kunt een verzoek doen via mail of brief. Wilt u dan een kopie toevoegen van uw identiteitsbewijs, bijvoorbeeld paspoort of rijbewijs. Wilt u daarop uw foto en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar maken? Wij hebben uw foto en BSN nummer niet nodig. Wij reageren binnen een maand na ontvangst van uw verzoek.

Stuur uw mail naar: info@legalguard.nl.

Stuur uw brief naar:
LegalGuard
t.a.v. Inzageverzoek Compliance
Postbus 9150
7300 HZ Apeldoorn

13. Wat als ik het niet eens ben met het antwoord van LegalGuard?
Als u het niet eens bent met de behandeling van uw verzoek over gegevensverwerking door LegalGuard, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Achmea.

Stuur uw mail naar: privacymanager@achmea.nl

Stuur uw brief naar:
Achmea B.V.
t.a.v. de Privacymanager
Risk & Compliance
Postbus 866
3700AW Zeist

Komt u er samen met Achmea niet uit, dan kunt u een klacht voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Via de webpagina: Autoriteit Persoonsgegevens Tip ons

Beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering?

Wilt u een melding maken op uw rechtsbijstandsverzekering? Meld uw zaak online.

Onze beloften

Ons team

Wat zeggen onze klanten?

 

LegalGuard is een initiatief van

LegalGuard is de uitvoerder van

Juridische hulp van Centraal Beheer

&

Interpolis Rechtshulp on demand