Algemene voorwaarden

Model 01.09.2017

1. Wie zijn wij?
LegalGuard is een handelsnaam van Achmea Services NV. We zijn gevestigd aan de Handelsweg 2 in Zeist en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Utrecht onder nummer 34136016. Het BTW-nummer van LegalGuard is NL809180868B01. In deze voorwaarden schrijven we over ‘u’ als opdrachtgever. Met ‘ons’ bedoelen we LegalGuard.

2. Wat u van LegalGuard kunt verwachten

Een opdracht moet verder aan het volgende voldoen:

Ook communiceren we alleen in de Nederlandse taal.

3. Wat wij van u verwachten

4. Tarieven en betaling

5. U mag een opdracht soms annuleren, maar altijd stoppen

6. Wij beschermen uw privacy goed

7. Onze aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor:

Wij mogen ook aansprakelijkheidsbeperkingen van door ons ingeschakelde anderen tegenover u inroepen.

8. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten van u aan ons

9. Meld het ons als u een klacht heeft
Heeft u een klacht over onze dienstverlening? Dit kunt u melden via klacht@legalguard.nl of via de website www.legalguard.nl. Gaf u ons als consument een opdracht, dan kunt u een klacht ook melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

10. Wij werken volgens het Nederlands recht
Op alle opdrachten aan ons is het Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Midden Nederland is bevoegd een geschil tussen u en ons op te lossen, tenzij dat wettelijk niet mag.

Deze algemene voorwaarden kunt u raadplegen op onze website www.legalguard.nl.     

Beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering?

Wilt u een melding maken op uw rechtsbijstandsverzekering? Meld uw zaak online.

Onze beloften

Ons team

Wat zeggen onze klanten?

 

LegalGuard is een initiatief van

LegalGuard is de uitvoerder van

Juridische hulp van Centraal Beheer

&

Interpolis Rechtshulp on demand