Juridische hulp bij ontslag

Er zijn verschillende vormen van ontslag

1. U neemt zelf ontslag

U heeft een andere baan gevonden, of u zit niet lekker bij uw huidige baan? En wilt u ontslag nemen? Dan zijn een paar zaken belangrijk:

Mocht u geen nieuwe baan hebben, adviseren we u het gesprek met uw werkgever aan te gaan of ontslag middels een vaststellingsovereenkomst mogelijk is. Op die manier kunt u uw WW veiligstellen.

2. U wordt op staande voet ontslagen

Dan bent u per direct ontslagen. Ontslag op staande voet is een ernstige vorm van ontslag. En er moet een dringende reden voor zijn, bijvoorbeeld diefstal. Wat is belangrijk als u op staande voet ontslagen wordt:

Bent u op staande voet ontslagen? Neem zo snel mogelijk contact op met onze gespecialiseerde arbeidsrechtjuristen. De jurist kan beoordelen of het ontslag juridisch gezien terecht is en eventueel namens u met de werkgever contact opnemen om tegen het ontslag te protesteren. Indien nodig kan de jurist ook het ontslag namens u aanvechten bij de kantonrechter.

3. U wordt binnen de proeftijd ontslagen

Als u een geldige proeftijd hebt, mag de werkgever u zonder reden ontslaan. Een uitzondering hierop is ontslag vanwege discriminatie. Heeft u een contract van 6 maanden of korter? Dan hebt u wettelijk gezien geen proeftijd en kunt u dus ook niet binnen en proeftijd ontslagen worden.

4. U gaat met de werkgever uit elkaar met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst)

In deze situatie bent u het beide eens over de beëindiging van het arbeidscontract. Hierbij is belangrijk:

 

Wordt u ontslagen, houdt dan rekening met onderstaande

Hoe werken wij?

Vaak vergoedt uw werkgever de kosten voor juridische bijstand

Onze kosten kunt u dan declareren bij uw werkgever. Als uw werkgever hier nog geen afspraken over heeft gemaakt, dan zal onze jurist deze kosten meenemen in de onderhandelingen met de werkgever. 

Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op via 088 462 80 80

€ 45Sparren met een jurist

Lees meer

Heeft u een juridische vraag? Wilt u hierover graag even sparren met een jurist? Dat kan bij ons!


 


€ 410Persoonlijk juridisch advies

Lees meer

Dreigt u ontslagen te worden? Of heeft u een vaststellingsovereenkomst ontvangen? Dan wilt u weten waar u staat. Is het voorstel juridisch in orde? Wat zijn mijn rechten? Vragen die wij voor u kunnen beantwoorden of stappen die wij met u kunnen ondernemen.


€ 1025Persoonlijk juridisch advies en Onderhandelen

Lees meer

Wilt u eerst weten waar u staat en wat u juridisch allemaal kunt, maar wilt u ook dat de jurist voor u onderhandelt met de andere partij? Dan kunt kiezen voor de combinatie van Persoonlijk juridisch advies en Onderhandelen door een jurist.


€ 2330Juridische procedure voeren

Lees meer

Een jurist voert namens u een juridische procedure bij de kantonrechter.
Let op: u kunt deze oplossing alleen kiezen als u ook de oplossing 'Persoonlijk juridisch advies' al hebt afgenomen.


Beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering?

Wilt u een melding maken op uw rechtsbijstandsverzekering? Meld uw zaak online.

Onze beloften

Ons team

Wat zeggen onze klanten?

 

LegalGuard is een initiatief van

LegalGuard is de uitvoerder van

Juridische hulp van Centraal Beheer

&

Interpolis Rechtshulp on demand