Algemene voorwaarden

Model 01.09.2017

1. Wie zijn wij?
LegalGuard is een handelsnaam van Achmea Services NV. We zijn gevestigd aan de Handelsweg 2 in Zeist en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Utrecht onder nummer 34136016. Het BTW-nummer van LegalGuard is NL809180868B01. In deze voorwaarden schrijven we over ‘u’ als opdrachtgever. Met ‘ons’ bedoelen we LegalGuard.

2. Wat u van LegalGuard kunt verwachten

Een opdracht moet verder aan het volgende voldoen:

Ook communiceren we alleen in de Nederlandse taal.

3. Wat wij van u verwachten

4. Tarieven en betaling

5. U mag een opdracht soms annuleren, maar altijd stoppen

6. Wij beschermen uw privacy goed

7. Onze aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor:

Wij mogen ook aansprakelijkheidsbeperkingen van door ons ingeschakelde anderen tegenover u inroepen.

8. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten van u aan ons

9. Meld het ons als u een klacht heeft
Heeft u een klacht over onze dienstverlening? Dit kunt u melden via klacht@legalguard.nl of via de website www.legalguard.nl. Gaf u ons als consument een opdracht, dan kunt u een klacht ook melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

10. Wij werken volgens het Nederlands recht
Op alle opdrachten aan ons is het Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Midden Nederland is bevoegd een geschil tussen u en ons op te lossen, tenzij dat wettelijk niet mag.

Deze algemene voorwaarden kunt u raadplegen op onze website www.legalguard.nl.